Limbă şi civilizaţie japoneză
Un pas inteligent pentru viitorul tău

Autor: Angela Hondru
Realizator şi producător: Gabriela Medrea
CD-ul este structurat pe 35 de lecţii, dintre care 4 lecţii de recapitulare.
Fiecare lecţie conţine ilustraţii sonore pentru o bună însuşire a pronunţiei şi are următoarele secţiuni:
1 Vocabular (însoţit de varianta sonoră).
2 Scriere:
lecţiile 1 - 7 conţin prezentarea silabarului hiragana
lecţiile 9 - 12 prezintă silabarul katakana
lecţiile 21 - 34 cuprind 160 de ideograme (kanji)

Învăţarea silabarelor şi a ideogramelor se face prin prezentarea animată a trăsăturilor în ordinea corectă.
Pentru o bună fixare a scrierii, secţiunea este însoţită de exerciţii (litere/caractere, cuvinte şi propoziţii), cu posibilitatea imprimării pe hârtie (180 de pagini imprimabile).
3 Explicaţii gramaticale cu exemple sonore.
4 Textul de bază al lecţiei, exemplificat sonor.
5 Exerciţii interactive.
Cheia exerciţiilor este inclusă pentru retroversiuni şi exerciţiile care prezintă dificultăţi.
6 Retroversiuni.
7 Conversaţie - dialoguri situaţionale ilustrate sonor şi traduse în limba română, fiind incluse transcrierea în romaji şi note explicative ale regulilor de politeţe specific japoneze.
8 Introducere în civilizaţia japoneză.
Începând cu Lecţia 8, fiecare secţiune cuprinde dicţionar japonez-român şi dictionar român-japonez.
Cd-ul se adresează începătorilor şi celor care au cunoştinţe medii de limba japoneză.
Secţiunea de civilizaţie japoneză se desfăşoară pe parcursul a 31 de lecţii şi cuprinde informaţii detaliate privind specificităţi ale limbii, aniversări tradiţionale, sărbători în familie, festivaluri, jocuri, sporturi şi arte marţiale, locuinţa, îmbrăcămintea tradiţională, magazine, restaurante şi mâncăruri specifice, reguli de politeţe.
Toată partea de pronunţie în limba japoneză a fost realizată doar de japonezi pentru a familiariza pe cei ce doresc să înveţe limba cu sunetul şi pronunţia.